Bhakti Yoga

Het pad van liefdevolle toewijding en overgave aan God

Over Bhakti Yoga bestaan prachtige en ontroerende teksten, waarvan je er enkele hier zult lezen.
Toch is de weg van de op de wereld gerichte mens naar de Bhakta (Bhakti Yogi) niet bezaaid met rozenblaadjes . Het is
een weg die zeer veel moed, vertrouwen en oprechtheid vraagt.
Een oprechtheid die een sterveling niet kent en dus zal hij gaandeweg op het pad steeds minder de wereld moeten
toebehoren en steeds meer het koninkrijk Gods betreden.
In deze tijd van geestelijk ontwaken hebben velen van ons reeds de ervaring dat hun werkelijke verlangen niet naar rijkdom, relatie of succes gaat, maar naar eenwording met de Grote Geliefde die, hoewel nog niet gekend, toch dichterbij ons staat dan wat of wie dan ook.
Tot zijn verbazing zal de zoeker ondervinden dat zijn oprechte liefde voor God direct beantwoord wordt. Alsof het Goddelijke hem al die tijd heeft geroepen en er vreugde in schept gehoor te krijgen.
Op zijn pad ontmoet hij vele beproevingen. Zijn eigen naturen zullen hem bij tijd en wijlen verhinderen de Godheid te ervaren.
Hoe groter de omvang van het gemis dat hem dan ten deel valt, des te sneller wordt de dam doorbroken. Ook het wereldse leven kan een zware beproeving voor hem zijn. Met zijn liefde voor de Geliefde overwint hij altijd. Begon zijn aanbidding wellicht met een beeldje op een altaar, met gebed en samen spraak met God, uiteindelijk zal hij zijn Geliefde vinden – in zijn eigen hart.