Integrale Yoga

De grondleggers voor de Integrale Yoga zijn Sri Aurobindo (India) en De Moeder (Frankrijk).
Deze twee-eenheid bracht een nieuw bewustzijn in de aardse materie.

De term Integrale kan op twee manieren worden opgevat:

1. Deze Yoga integreer je in het dagelijks leven.
2. Deze Yoga is een integratie van de traditionele Yogavormen (Bhakti, Jnana, Raja, Karma en Hatha Yoga.

Kerngedachte van de Integrale Yoga is een afstemming op het kruincentrum waardoor men zich afstemt op een hoger bewustzijn.
Dit hogere bewustzijn wordt allereerst ervaren als een kracht die een soort druk op het hoofd veroorzaakt, maar zal binnen niet al te lange tijd ervaren worden als een bewustzijn dat de mens op alle mogelijke manieren van dienst zal zijn.

Een Integrale Yogales bevat de volgende leselementen:

Hatha Yoga: Lichaamsoefeningen

Onder Hatha Yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop geconcentreerd. Men wordt zich bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn. Het resultaat is een gezond functionerend lichaam. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren.

Pranayama: Adem oefeningen

Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt.
Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Men dient de natuurlijke ademhaling terug te vinden.

Ontspanning

Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt men bewust van spanning in verschillende delen van het wezen. Het bewustworden en observeren hiervan is een eerste stap om
tot verdiepte ontspanning te komen.

Concentratie en meditatie

Het stilmaken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten.
Tijdens de meditatie komt men in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Men wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de integrale yoga
wordt omschreven als “de kracht van boven”. Men komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare
kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.

Het is een Yogavorm voor alle leeftijden en voor elk lichaam.

Voor meer informatie over Integrale Yoga zie Integrale Yoga Nederland