Jnana Yoga

Het pad van kennis

Vivekananda vroeg eens aan zijn Meester Sri Ramakrishna welke weg beter is, Jnana, het pad van kennis, of Bhakti, het pad van de liefdevolle toewijding en overgave aan God.
Sri Ramakrishna werd gezien als een ultieme bhakta, maar verrassend genoeg was zijn antwoord: “Hoe kun je houden van iets wat je niet kent?”
Het kennen van God, het kennen van de Waarheid, door middel van diepgaand zelfonderzoek is de methode van de Jnana Yoga.
Dit proces van zelfonderzoek bestaat uit drie gelaagdheden: bestudering van de geschriften, de woorden van de goeroe en de eigen ervaring.
Wanneer wij op ons leven terugkijken, naar de zogenaamde ups en downs, dan wordt het al redelijk eenvoudig om te zien dat het leven Maya is. Wat is Maya? De golf is hetzelfde als de oceaan en toch nemen we de golf als golf waar, dus als iets dat
van de oceaan verschilt. Waardoor wordt dit verschil veroorzaakt? Door naam en vorm of, wat hetzelfde is, door de gedachte en de vorm. Kunnen wij de golfvorm los van de oceaan denken? Stellig niet. De golfgedachte is steeds verbonden met de oceaangedachte. Wanneer de golf zich legt, verdwijnt de vorm ogenblikkelijk en toch was die vorm geen begoocheling. Zolang de golf bestond was de vorm er en nam je deze waar. Dat is Maya.
Jnana ofwel kennis is de realisatie dat je in werkelijkheid het tijdloze, keuzeloze bewustzijn altijd al geweest bent.
De idee groeit en groeit, totdat het inzicht wordt bereikt, dat Hij, die aanvankelijk als buiten ons werd gedacht, in werkelijkheid niet alleen buiten ons, maar ook binnen ons aanwezig is; ja, meer nog, dat wijzelf de godheid zijn.
We zijn vrij, maar door beperking verbeelden wij ons gebonden te zijn.
Wij wensen je veel inzicht met deze teksten.