Raja Yoga

Raja yoga is een van de hoofdtakken van yoga en staat beschreven in Patanjali’s Yogasoetra’s.
Het is een samenstel van oefeningen om de geest te leren beheersen.
Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden.
Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: Raja betekent koning of hoogste.

De Yogasoetra’s van Patanjali beschrijven de Raja Yoga, waarvan de Hatha Yoga de basis vormt.
Traditiegetrouw houdt men vier hoofdstelsel van de yoga aan:

Jnana Yoga: de yoga van onderzoek langs de weg van het intellect, voortgezet tot voorbij de gebruikelijke mentale begrenzing;

Bhakti Yoga: de yoga van liefde en toewijding gericht op het goddelijke, hetzij door een voorstelling van het goddelijke door een object of door een persoon in wie men het goddelijke ziet;

Karma Yoga: de yoga van handeling zonder gehechtheid en zonder eigenbelang; deze yoga is min of meer gericht op het goddelijke.

Raja Yoga: de ‘koninklijke’ combinatie van de voorgaande yogavormen

De acht geledingen (ashtanga) van Raja Yoga zijn opgebouwd uit de volgende niveaus:

1. Yama verwijst naar de vijf onthoudingen
Ahimsa: geweldloosheid
Satya: waarheid
Asteya: niet stelen
Brahmacharya: kuisheid
Aparigraha: afzien van begeerte

2. Niyama verwijst naar de vijf voorschriften/idealen
Shaucha: zuiver/ consequent zijn
Santosha: tevredenheid, de bron van de allerhoogste vreugde
Tapas: soberheid
Svadhyaya: zelfbeschouwing
Ishvarapranidhana: overgave aan/ aanbidding van Ishvara

3. Asana: lichamelijke oefening

4. Pranayama: energiebeheersing

5. Pratyahara: terugtrekking van de zintuigen ‘uit’ de wereld buiten naar binnen toe

6. Dharana: concentratie

7. Dhyana: meditatie

8. Samadhi: contemplatie
Hoe de Raja Yogalessen in de praktijk gebracht wordt, hangt natuurlijk sterk af van de yogaschool waar je deze yoga beoefent.
Over het algemeen is het zo dat de doorlopende cursussen alle acht stappen van de Raja Yoga in theorie en praktijk brengen.
Er wordt aandacht geschonken aan lichaamshouding en -oefening, adem en energiebeheersing, concentratie en meditatie.
De oefeningen geven de lichamelijke en geestelijke rust.

De cursus Ontspannen vormt de basiscursus. De cursus Beheersen is vooral bestemd voor hen, die zich in de breedte in Raja Yoga willen bekwamen, Yogatechnieken willen beheersen en zodoende blijvend willen profiteren van de gunstige effecten van Yoga op lichaam en geest. De cursus Beheersen geeft tevens een kwalitatieve ondergrond voor de Docentenopleiding.